Dessa bilder visar

  •  Hur högt upp takterrassen kommer.  Jämför med trädtopparna!