Tredje och sista huskroppen är nu monterad och vyn från takterrassen är magnifik! Innerväggarna börjar ta form i huskropp ett och äntligen börjar man se hur fina radhusen kommer bli!