2020-02-03

Arbeten som pågår är

  • Formning av stödmur hus 1 samt pelarfundament till hus 3
  • Återfyllnad mellan stödmur & pelarsulor
  • Schaktning för kantstöd till hus 1
  • Uppfyllnad för sula till stödmur för hus 2

Vi bostäder
Powered by Studio3D